Ytringsfrihet og varsling

Viktige tema som kan være vanskelig å håndtere.

Ytringsfrihet og varsling er alltid aktuelle tema, spesielt for kommunale toppledere.

Likefullt kan det være krevende å håndtere konkrete saker, og en bør ha kunnskap både om hva som er lov – og hva som er lurt.

Temaet er godt belyst i siste utgave av «Endring og opphør av arbeidsforhold» av Tor Allstrin, Gry Brandshaug Dale med flere utgitt av Kommuneforlaget. KF – Endring og opphør av arbeidsforhold

Vi anbefaler særlig kapittel 10, hvor advokat Solfrid Vaage Haukaas gir en god gjennomgang av «hva er lov og hva er lurt» når det gjelder varsling. Problemstillinger knyttet til habilitet er også godt beskrevet.

Kommunedirektørforum blir ofte kontaktet når det varsles mot toppleder/kommunedirektør, og vi er bekymret for den økningen vi ser i varsler mot toppledelsen. Det er viktig å ha gode varslingsrutiner, og å ha et åpent arbeidsmiljø hvor det oppfordres til å si fra når noe ikke er bra.

Varsling mot toppledelsen får ofte svært store konsekvenser. Menneskelige, økonomiske, omdømmemessige konsekvenser, og dessuten kan slike saker få betydning for fremdrift i store og komplekse politiske saker. Derfor oppfordrer vi alle kommuner å sette temaet på dagsorden.

Du kan lese mer om dette i den undersøkelsen Kommunedirektørforum gjennomførte våren 2021 Final-Rapport-Hva-koster-det-25032021-1.pdf (xn--kommunedirektr-2qb.no)

Vårt råd er at alle bør gjennomgå og ev utarbeide gode varslingsrutiner, diskutere ytringsfrihet og hvordan man utvikler en organisasjonskultur for læring. De viktige stikkordene her er godt samspill og god samhandling.

På Kontrollutvalgslederskolen i oktober 2021 innledet daglig leder i Kommunedirektørforum Gudrun Haabeth Grindaker under overskriften «Når det varsles mot kommunedirektøren», og hennes presentasjon kan du se her:

Øvrige innlegg og opptak fra konferansen finnes på Forum for kontroll og tilsyn sine hjemmesider, her:

Kontrollutvalgslederskolen 2021 – 18.-19. oktober – Forum for Kontroll og Tilsyn (fkt.no)

Fortsett å lese

ForrigeNeste