Topplederkonferansen – Januar 2020

Topplederkonferansen 2020 ble gjennomført 14.-15.januar på Grand hotel i Oslo. Ca 120 rådmenn og medlemmer av rådmennenes ledergrupper deltok.

Hovedtema var «Å lede det nye og lede det neste». Å være leder i ny kommune, å være rådmann for et nytt kommunestyre, for ny ordfører og i den nye rådmannsrollen. Hvem setter dagsorden og former fremtiden? Hvordan ser fremtiden ut og hvilke utfordringer og muligheter gir dette kommunesektoren?

Rådmenn/ fylkesrådmann som har ledet de store sammenslåingsprosessene, samt forskere som har fulgt prosessene ga innblikk i de prosessene som har vært. Det ble vist til store overføringsverdier til andre endringsprosesser og det ble gitt råd til kolleger om hvordan stå i og lede disse prosessene.  Basert på erfaringene med sammenslåingsprosessene, ble det på konferansen utformet råd statsråden som ble overbragt til henne.  

Under finner du programmet for samlingen, presentasjoner fra innleggene og bilder. Her er også rådene til statsråden.

Topplederkonferansen og landsmøtet 2020 avholdes 27.-28.august. Ta gjerne kontakt med daglig leder/ sekretariatsleder Gudrun Haabeth Grindaker for nærmere informasjon.

  Topplederkonferansen januar 2020   Råd til statsråden fra rådmenn/kommunedirektører om videreføring av kommunereformen

Presentasjoner dag 1:

  Presentasjon - Camilla B. Dunsæd   Presentasjon - Trine Myrvold Wikstrøm  Presentasjon - Rune Haugsdal  Presentasjon - Terje Heggheim   Presentasjon - Morten Øgård   Presentasjon - Jostein Askim


Presentasjoner dag 2:

  Presentasjon - Monika Mæland   Presentasjon - Lisbeth Hammer Krog   Presentasjon - Gunnar Bovim   Presentasjon - Jarle Roheim Håkonsen   Presentasjon - Jan Ludvig Andreassen

Fortsett å lese

ForrigeNeste